ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟ

Θέμα:   Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά στην φιλοξενία και λειτουργία ακαδημίας ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου  

 

Με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών κέντρων και συγκεκριμένα των υποδομών ποδοσφαίρου του Παγκρητίου Σταδίου  η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει την δυνατότητα   μακροχρόνιας φιλοξενίας ακαδημιών ποδοσφαίρου σε αυτές.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την δράση αυτή αφορά σε αθλητικούς συλλόγους ή φυσικά πρόσωπα  που σύμφωνα με το καταστατικό τους ή την ιδιότητα τους μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν αθλητικές ακαδημίες ποδοσφαίρου.

Οι χώροι στους οποίους δύναται να φιλοξενηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν   κατά κύριο λόγο το βοηθητικό γήπεδο του ποδοσφαίρου και δευτερευόντως το κεντρικό γήπεδο ποδοσφαίρου, τα αποδυτήρια, βοηθητικούς χώρους ποδοσφαίρου και εσωτερικούς χώρους συνάθροισης (αίθουσες σεμιναρίων), υπό την διαδικασία  παραχώρησης χωροχρόνου που εφαρμόζεται στα δημοτικά αθλητικά κέντρα.   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να ενημερώσουν το  αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016, την διάθεση τους να φιλοξενηθούν στους χώρους του Παγκρητίου Σταδίου, στα πλαίσια αυτή της ενέργειας, αποστέλλοντας  έγγραφο του φορέα τους στην Γραμματεία Προέδρου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, στην διεύθυνση ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ Τ.Κ. 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264560 / 281026466  Fax: 2810 264561 συνοδευόμενο από:  καταστατικό του φορέα τους, τροποποιήσεις καταστατικού του φορέα τους, σύσταση διοικητικού συμβουλίου του φορέα, ιστορικό του φορέα τους και σύντομο στρατηγικό σχεδιασμό τριετίας έως πενταετίας για την ανάπτυξη της προς φιλοξενίας ακαδημίας, στον οποίο να περιγράφονται κατ’ εκτίμηση οι αναγκαίες σε ώρες και ημέρες χρήσης των χώρων σε εβδομαδιαία βάση ανάλογα την εποχή και αν ενδιαφέρονται να την χρήση του χώρου ως αγωνιστική έδρα.