Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2015 (Α ΦΑΣΗ)

Θέμα:  Υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικής Δραστηριότητας & Άθλησης από την Αντιδημαρχία αθλητισμού